Skip links

SZKOŁA W RUCH!

Animacja poklatkowa to narzędzie, które można wykorzystać do stworzenia przydatnych na każdej szkolnej lekcji materiałów edukacyjnych – wspólnie z uczniami i uczennicami. Oprócz prezentacji, notatek czy map myśli warto bowiem robić razem filmy animowane!

A gdyby tak pokazać na ekranie animowany wykres funkcji matematycznej? Przebieg prostej reakcji chemicznej? Układ dopływów Wisły? Postać historyczną lub literacką? A może zilustrować, za pomocą ruchomego obrazu, jak zbudowane są zdania? Praktycznie każdy temat z zakresu nauczania w szkole – zarówno z dziedzin ścisłych, jak i humanistycznych – można pokazać w formie wizualnej w postaci krótkiego filmu animowanego.

Temat zajęć ustalany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przygotowanie scenariusza warsztatów wymaga dostarczenia ewentualnych materiałów merytorycznych oraz współpracy ze strony nauczyciela/nauczycielki.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice obmyślają sposób wizualnej prezentacji konkretnych treści naukowych, przygotowują elementy plastyczne do animacji: rysunki, obiekty wycinane i inne. Następnie przechodzą cały proces realizacji filmowej, z użyciem tabletów z oprogramowaniem do animacji poklatkowej.

KORZYŚCI EDUKACYJNE

• Warsztat ten otwiera drogę do tego, by nauka w szkole była bardziej angażująca dla uczniów i uczennic, wspierając jednocześnie nauczycieli w ich pracy.

• Podczas zajęć treść nauczania podlega filmowej adaptacji, co wymaga wielu operacji intelektualnych: wskazania kluczowych treści i powiązań logicznych pomiędzy nimi, nazwania i zinterpretowania opisywanych zjawisk. W efekcie można głębiej zrozumieć omawiany temat i lepiej go zapamiętać.

• Atrakcyjna i obejmująca elementy kreatywnej zabawy forma zajęć korzystnie wpływa na samopoczucie uczniów i uczennic oraz ich motywację do nauki.

 

Dla Klas:

7-8 szkoły podstawowej, oraz szkół średnich

Czas trwania:

4 godziny

 

Cena:

1200 zł za grupę

Skip to content