Skip links

Kręcić każdy może

Kręcić każdy może


Na zajęciach dzieci nauczyły się kreatywnego wykorzystywania ogólnodostępnych narzędzi, takich jak laptopy czy smartfony, ale również doskonaliły swoje umiejętności plastyczne i techniczne. W trakcie cyklu spotkań uczestnicy poznali cały proces powstawania animacji poklatkowej od tworzenia scenariusza filmu poprzez opracowanie storyboardu, kreowanie postaci i budowy, wykonania scenografii, realizację filmową z wykorzystaniem programów desktopowych i aplikacji mobilnych oraz jego postprodukcję.

Animatorzy byli jedynie wsparciem w procesie twórczym, jednak ostateczny charakter, jaki miała przybrać animacja, należał do grupy.

W trakcie warsztatów uczestnicy używali standardowych materiałów, takich jak: mazaki, kredki, kartony, taśmy, patyczki, plasteliny, modeliny, ciastoliny, kartki, tektury i nożyczki itp., dzięki którym będą mogły ćwiczyć prace manualne. Wykorzystanie wielorakich form ekspresji przy użyciu różnorodnych materiałów dało każdemu uczestnikowi szansę na rozwój własnej kreatywności. Jednocześnie należy zauważyć, iż dzięki poszerzeniu umiejętności manualnych dziecko rozwija swoją samodzielność, poszerza zakres swojego oddziaływania i buduje swoją samoocenę, a także postrzeganie i rozumienie świata. W trakcie warsztatów uczestnicy korzystali również z urządzeń, takich jak: tablety czy smartfony, statywy z możliwością montażu, rzutnikiem czy ekranem LCD. Do wszystkich czynności w zadaniu były wykorzystywane aplikacje Stop Motion Studio, iMovie, Movie Editor czy GarageBand. Tak skonstruowane warsztaty miały charakter kreatywnej zabawy, a jednocześnie pozwoliły na rozwój logicznego, a zarazem twórczego myślenia. Wartością dodaną było nabycie przez najmłodszych umiejętności praktycznych, których nie mają możliwości uzyskać podczas standardowych zajęć w szkole.

Prowadzone warsztaty były dla uczestników nowym doświadczeniem, które rozbudziło w nich ciekawość i stanowiło bodziec do dalszego rozwoju własnych zdolności twórczych poprzez wykorzystanie nowych technologii.

Efektem działań warsztatowych prowadzonych przez doświadczonych animatorów i twórców, było samodzielne stworzenie animacji poklatkowej – od powstania koncepcji do realizacji filmu.

Wiek:

10 – 15 lat

Limit uczestników:

ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Cena:

zającia są bezpłane

Miejsce:

ul. Gołębia 9, Gdynia

Skip to content