Skip links

Rampa – kółko aktorskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Rampa – Kółko aktorskie. Warsztaty odbywać się będą jeden raz w tygodniu Warsztaty aktorskie to cykl zajęć przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Warsztaty są połączeniem tradycji aktorskich oraz nowych technologii. Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do aktywnej partycypacji w procesie twórczym nad spektaklem czy słuchowiskiem.

Aby wziąć udział w warsztatach, nie jest konieczne doświadczenie ani talent aktorski – wystarczy zaangażowanie i potrzeba kreacji. Wyboru tematu spektaklu i słuchowiska dokonają uczestnicy zajęć. Wybór nie będzie ograniczony przez prowadzących. Prowadzący przeprowadzą uczestników przez merytoryczne aspekty przygotowania spektaklu i będą jedynie wsparciem w procesie twórczym. Ostateczny charakter, jaki będzie miała przybrać sztuka, będzie należał do grupy. Uczestnicy poznają w ten sposób podstawowe zagadnienia związane z teatrem oraz będą mieli szansą do pobudzenia i rozwijania własnych umiejętności twórczych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajniki pracy aktora oraz kreowania postaci. Działania te będą miały wpływ na rozwój wrażliwości emocjonalnej uczestników. Dodatkowo wykonując ćwiczenia aktorskie uczestnicy będą doskonalili mimikę, ekspresję oraz plastykę i świadomość ciała. W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się podstaw impostacji i intonacji oraz spróbują swoich sił w dubbingu. W związku z wykorzystaniem elementów arteterapii zajęcia będą podstawą do wzmocnienia własnego ja, rozwoju umiejętności komunikacji i umiejętności kreacji. Podczas zajęć wykorzystane zostaną nowoczesne technologie. Uczestnicy będą mogli nagrywać własne audycje i słuchowiska, doskonaląc tym samym zdobyte umiejętności. Zajęcia prowadzone będą przez aktorów oraz profesjonalnych instruktorów. Efektem działań warsztatowych będzie wykorzystanie zdobytych umiejętności w przygotowaniu krótkiego przedstawienia teatralnego.

Zajęcia odbędą się w drugiej połowie października 2021.

Leave a comment

Skip to content